NextGEN Gallery Plugin Not found


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/rasgan/websites/berlinermauer.pl/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 848
Historia NVA

Historia NVA

Nationale Volksarmee (NVA, pol. Narodowa Armia Ludowa) – siły zbrojne Niemieckiej Republiki Demokratycznej, istniejące od 1 marca 1956 do 2 października 1990 roku.

Historia powstania Nationale Volksarmee der DDR.

Po zakończeniu II Wojny Światowej na terenie Radzieckiej strefy okupacyjnej 7 października 1949 roku powstała Niemiecka Republika Demokratyczna (Deutschen Demokratischen Republik). W wyniku podpisanych traktatów pokojowych DDR nie mogła posiadać oficjalnie armii. Aby to ominąć utworzono odziały z koszarowanej Volkspolizei której zadaniem było ochrona zewnętrznych granic. W dniu 14 maja 1955 roku NRD przystąpiła do Układu Warszawskiego..
18 stycznia 1956 roku parlament NRD – Izba Ludowa podjęła uchwałę o obronie państwa i utworzeniu Narodowej Armii Ludowej (Nationale Volksarmee der DDR). W jej skład weszły: Wojska Lądowe (Landstreitkrafter), Siły Powietrzne (Luftstreitkrafter) oraz Siły Morskie (Volksmarine). Osobną i nie zależną od armii formacją została Straż Graniczna (Grenztruppen) której jedynym zadaniem była ochrona granicy NRD.T-55_DDR-u_w_czasie_pokonywania_przeszkody_wodnej
W dniu 1 marca 1956 roku zostały uruchomione wszystkie struktury administracyjne NVA. Dzień ten stał się świętem NVA. W kilka miesięcy po sformowaniu NVA liczyła 17,5 tyś. żołnierzy w tym było około 27% byłych żołnierzy Wehrmachtu. Z 82 najwyższych stanowisk oficerskich 61 było obsadzonych przez dawnych oficerów tej formacji.
W początkowym okresie istnienia armia NRD była swoistym ewenementem w Układzie Warszawskim, bo do roku 1961 była armią ochotniczą. W 1962 przeprowadzono pierwszy pobór do wojska. Służba trwała 18 miesięcy, a wiek poborowy wynosił od 18 do 26 lat. Wprowadzenie poboru pozwoliło zwiększyć liczebność armii do 170 tyś.
Zadaniami NVA było zapewnienie integralności terytorialnej NRD i przestrzeganie wojskowych zobowiązań sojuszniczych wobec Układu Warszawskiego.
NVA strukturą była wzorowana na organizacji Armii Czerwonej i była ściśle związana z „Grupą Wojsk Radzieckich w Niemczech” (GSSD). Dowódca wojsk Radzieckich sprawował kontrolę operacyjną nad siłami zbrojnymi NRD.
Kilkukrotnie w trakcie swojego istnienia NVA było stawiane w stan gotowości bojowej. W 1961 roku w trakcie budowy Muru Berlińskiego, w 1962 podczas Kryzysu Kubańskiego i w 1968 w trakcie tłumienia Praskiej Wiosny w Czechosłowacji. Wówczas, w trakcie interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, oddziały NVA z powodów politycznych nie zostały bezpośrednio użyte, ale były gotowe do podjęcia działań.
Struktura sił zbrojnych NVA:

Motorisierte Schützentruppen – oddziały strzelców zmotoryzowanych
Panzertruppen – broń pancerna
Raketentruppen und Artillerie – broń rakietowa i artyleryjska
Truppenluftabwehr – obrona przeciwlotnicza
Luftlandetruppen – odziały powietrzno-desantowe
Armeefliegerkräfte – siły powietrzne
Odziały NVA i miejsca stacjonowania:
– 4. Mot.-Schützendivision mit Stab in Erfurt
– 11. Mot.-Schützendivision mit Stab in Halle (Saale)
– 7. Panzerdivision mit Stab in Dresden11705190
– 3. Raketenbrigade in Tautenhain
– Artillerieregiment 3 in Leipzig
– Fla-Raketenregiment 3 in Hohenmölsen
– Pionierregiment 3 in Gera
– Pontonregiment 3 in Dessau
– Geschoßwerferabteilung 3 in Eilenburg
– Kampfhubschraubergeschwader 3 in Cottbus
– Bewegliche Raketentechnische Basis in Jena
– Bewegliche Fla-Raketentechnische Basis in Hohenmölsen
– Nachrichtenregiment 3 in Leipzig
– Panzerjägerabteilung 3 in Leipzig
– Funktechnisches Bataillon 3 in Leipzig
– Funk- und Funktechnisches Aufklärungsbataillon 3 in Rudolstadt
– Bataillon Funkelektronischer Kampf 3 in Eilenburg
– Wach- und Sicherstellungsbataillon 3 in Leipzig
– Instandsetzungsbataillon 3 in Lindhardt

NVA2

Nationale Volksarmee została rozwiązana 2 października 1990 roku. Nieznaczna część oficerów po weryfikacji i obniżeniu stopnia o jeden lub dwa została przyjęta do Bundeswehry. Z 36 tyś. przyjęte zostało 3,2 tyś. Wyposażenie i uzbrojenie po ocenie przydatności częściowo także zostało przejęte, a częściowo sprzedane do innych krajów lub wyzłomowane.

1975085

 

Opracował Mariusz Oleksa

 

Comments are closed.