NextGEN Gallery Plugin Not found

Wyposażenie Armii Czerwonej | Grupa Militarno-Historyczna Berliner Mauer

Wyposażenie Armii Czerwonej

Wyposazenie Rkka-2

Radiostacja A7B

Jesienią 1941 zespół kierowany przez G.T.Szitikowa rozpoczął pracę nad radiostacją A-7. Pierwsze seryjne egzemplarze użyto w czasie walk w Stalingradzie. W 1944 powstała zmodyfikowana wersja A-7-A a potem A-7-B. Główne róznice zakres pracy o moc wyjściowa nadajnika. Do końca wojny wyprodukowano około 4000 tych radiostacji.

A7b-1

Radiostacja jest przeznaczona do pracy w sieciach batalionów piechoty, dywizjonów artylerii lekkiej i przeciwpancernej oraz sieciach pułkowych baterii artylerii moździerzy. Jest to radiostacja przenośna, plecakowa, simpleksowa, pracująca w modulacji częstotliowści (FM). Zamontowana jest w jednej skrzynce. W górnej części skrzynki jest umieszczona aparatura odbiorczo-nadawcza, w środkowej znajduje się mikrotelefon, w dolnej zaś części źródła prądu oraz antena promieniowa z przeciwwagą, antena prętowa z kołkiem uziemiającym zamocowana jest na pokrywie dolnej częśći skrzynki.

A7b-2

Parametry:

-częstotliwość pracy: 24-28 MHz

– modulacja: FM

– moc nadawcza: 1W

– zasilanie: napięcie żarzenia 2,4V  akumulator 2NKN-10 , napięcie anodowe 160V dwie baterie BAS80

– masa: 21kg (w tym baterie 6kg)

– zasięg: do 7km na antenie prętowej, do 15-20km na antenie promieniowej

 

Radiostacja będąca na wyposażeniu grupy jest odrestaurowana, kompletna i w pełni sprawna


Moździerz 82mm

W 1936 roku przez radziecką misję handlową zostały zakupione w kilku egzemplarzach 81 mm moździerze Brandta. Zmieniając kaliber na 82 mm zaczęto produkować w ZSRR kopie francuskiej konstrukcji. Po jakimś czasie uznano ulepszono moździerz i w 1937 roku rozpoczęto produkcję moździerza wz. 37. Zasadnicze innowacje polegały na wprowadzeniu sprężynowego osłabiacza odrzutu, zamontowanego pomiędzy obrożą lufy a dwójnogiem i zamianie prostokątnej płyty oporowej na okrągłą. Konstrukcja była tak udana, że wielu tych moździerzy używa się do dnia dzisiejszego. Późniejsze warianty różnią się od pierwowzoru jedynie kosmetycznymi zmianami, natomiast podstawowe osiągi broni właściwie nie uległy zmianie. Moździerza tego używano na dużą skalę w czasie drugiej wojny światowej.

modzierz-1

Zasadniczym przeznaczeniem 82 mm moździerzy jest obezwładnianie i niszczenie ogniem siły żywej i środków ogniowych odkrytych przeciwnika, znajdujących się w ukryciach i za ukryciami. Można je wykorzystać również do niszczenia zapór inżynieryjnych i zadymiania punktów obserwacyjnych i stanowisk ogniowych przeciwnika.

Dane taktyczne:

– donośnośc pocisku: 84-3040 [m]

-prędkośćpoczątkowa pociskku: 211 [m/s]

-szybkostrzelność praktyczna: 30 [strz./min]

-jednostka ognia: 6 [szt]

-obsługa: 4 [osoby]

-kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej: ±3o

-kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej: 45o¸85o

-masa w położeniu marszowym: 56 [kg]
-masa pocisku:– odłamkowego 3,1 [kg] – dymnego 3,41 [kg]

czas przestawienia z położenia marszowego w bojowe i odwrotnie: o,5[min]

modzierz-obslugaObsługa moździerza.

Moździerz będący na wyposażeniu grupy pochodzi z demobilu i jest pozbawiony cech bojowych.

 

 

 


CKM Goriunow SG-43

Pomiędzy ckm-mi Diegtiariowa i Goriunowa toczyła się walka w trakcie konkursu ogłoszonego w 1942 roku na nowy ciężki karabin maszynowy dla armii czerwonej, następcę slynnego ckm Maxim-a.

Próby, które odbyły się wiosną 1943 bezapelacyjnie wygrał ckm Goriunowa. Oba ckm-y miały podobną szybkostrzelność i własności balistyczne, ale konstrukcja Goriunowa i Woronkowa była prostsza, łatwiejsza w produkcji i trwalsza. W maju 1943 roku został przyjęty do uzbrojenia jako SG-43

IMG_7705-1

SG-43 działa na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w ściance lufy, Ryglowanie przez przekoszenie zamka w płaszczyźnie poziomej, zasilanie taśmowe, mechanizm spustowy tylko na ogień ciągły, lufa chłodzona powietrzem. Karabin właściwy mocowany jest na podstawie dwukołowej z tarczą ochronną, umożliwiającej również strzelanie do celów powietrznych.

Dane taktyczne:

– kaliber: 7,62mm

– nabój: 7,62×54 mm R

– taśma nabojowa: metalowa 50 naboi, parciana 250 naboi

– masa:  karabinu właściwego 13,8kg , karabinu na podstawie: 40,4kg

-prędkość początkowa pocisku 800 m/s

-szybkostrzelność teoretyczna: 600-700 strz/min

-szybkostrzelność praktyczna: 300-350 strz/min

-zasięg max: 3500m

-zasięg skuteczny: 1000m

 

 

Comments are closed.