NextGEN Gallery Plugin Not found

Leksykon mundurowy

Leksykon mundurowy

W tym dziale chcieliśmy przedstawić regulacje dotyczące umundurowania żołnierzy nva
 

                                               

 Rozwój kokard (bączków) na czapkach służbowych

    1949-1952                   1952-1957                1957-1960                1960-1990              1990-1991

 

Comments are closed.