Historia powojenna

Historia

Zimna wojna

Zimna wojna - historia

17-04-2022

Zimna wojna to termin używany do opisania rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim od m

Dalej

Sektory Berlina po II wojnie światowej

Strefy okupacyjne Berlina po II wojnie światowej

06-04-2022

Berlin był sceną intensywnej rywalizacji pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią miasta po II wojnie światowej,

Dalej

Mur Berliński

Mur Berliński - symbol podziału Europy

20-03-2022

Mur berliński był barierą, która oddzielała Berlin Wschodni od Zachodniego w Niemczech, oddzielając blok wscho

Dalej

Historia podziału Berlina

Współczesny Berlin – miasto podzielone czy zjednoczone?

09-03-2022

Berlin jest wspaniałym miastem dla tych, którzy chcą odkryć stolicę Niemiec. Podczas gdy miasto ma długą, burz

Dalej

Kampfgruppen der Arbeiterklasse - KDA

Kampfgruppen der Arbeiterklasse - Robotnicze grupy bojowe

06-02-2022

Robotnicze grupy bojowe były tworzone przez pracowników fabryki, kopalni lub innego zakładu pracy. Często pows

Dalej

Loading...