Mundury Nationale Volksarmee - NVA

NVA - mundury

Mundury Nationale Volksarmee - NVA 23-02-22 · Admin

NVA była siłą zbrojną Demokratycznej Republiki Niemiec w latach 1956-1990. Misją NVA była ochrona i obrona suwerenności Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Niemiecka Armia Ludowa została zbudowana przez Związek Radziecki, a po jego zakończeniu stała się wschodnioniemiecką Nationale Volksarmee (NVA). W szczytowym momencie w 1988 roku NVA liczyła około 590 tysięcy żołnierzy.

Geneza NVA

Po II wojnie światowej były pewne próby zbudowania w Niemczech jednolitej siły zbrojnej, ale wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne; na południu strefy amerykańska i brytyjska były kontrolowane odpowiednio przez Francję i Belgię. Na wschodzie znajdowała się strefa kontrolowana przez Związek Radziecki, zwana radziecką strefą okupacyjną. Strefa sowiecka obejmowała większość terenów dzisiejszych Niemiec, a także część Austrii i Polski. Sowieci zdecydowali, że do ochrony ich strefy okupacyjnej potrzebne będą siły zbrojne. Zdecydowali się użyć poborowych z Europy Wschodniej zamiast ochotników z Europy Zachodniej, ponieważ uważali, że kraje te nie będą w stanie przeciwstawić się wojnie z zachodnimi aliantami. Liczono również na to, że w przypadku wykorzystania poborowych będzie można ich wyszkolić szybciej i skuteczniej niż ochotników z innych krajów.

Do czego była wykorzystywana niemiecka armia ludowa?

W okresie zimnej wojny NVA była wykorzystywana przede wszystkim jako środek sprawowania kontroli politycznej nad ludnością poprzez zastraszanie dysydentów do podporządkowania się. Używano jej również do tłumienia wszelkich oznak oporu w społeczeństwie poprzez zastraszanie jednostek do posłuszeństwa lub uwięzienia. Ponadto służyła jako główne źródło dochodów dla komunistycznych elit, zapewniając im stały dopływ nowych rekrutów gotowych wykonywać ich polecenia w zamian za jedzenie, schronienie i rekompensatę finansową.

NVA odegrała również rolę w planowaniu i realizacji różnych aktów sabotażu przeciwko zachodnim celom w odwecie za zachodnią agresję na Niemcy Wschodnie. Obejmowały one wiele ataków na amerykańskie bazy i instalacje wojskowe, jak również ataki na zachodnie placówki dyplomatyczne.

Mundury NVA

Mundury Niemieckiej Armii Ludowej NVA odbiegały od mundurów noszonych przez zaprzyjaźnioną armię Związku Radzieckiego. Dosyć istotnym elementem niemieckiej techniki wojskowej było stawianie na tradycyjne wzory. Mundury nie mogły jednak przypominać wzorów armii nazistowskich Niemiec z czasów II wojny światowej z oczywistych powodów. Mundury zostały stworzone od nowa i dopasowane do całkowicie nowych realiów, takich jak wykorzystanie wzorów kamuflujących i nowoczesnych metod szycia.


Komentarze dotyczące artykułu

Loading...