Wyposażenie i uzbrojenie

Wyposażenie

Pojazdy bojowe Armii Czerwonej

Pojazdy bojowe Armii Czerwonej po II wojnie światowej

22-06-2022

Radzieckie pojazdy wojskowe były używane w Armii Czerwonej i Związku Radzieckim podczas II wojny światowej. Po

Dalej

Wyposażenie Armii Czerwonej

Wyposażenie Armii Czerwonej na przestrzeni lat

09-05-2022

Armia Czerwona była armią Związku Radzieckiego od jej powstania w rosyjskiej wojnie domowej w 1917 roku do jej

Dalej

Mundury Nationale Volksarmee - NVA

Mundury Nationale Volksarmee - NVA

23-02-2022

NVA była siłą zbrojną Demokratycznej Republiki Niemiec w latach 1956-1990. Misją NVA była ochrona i obrona suw

Dalej

pojazdy wojskowe NRD

Pojazdy wojskowe sił zbrojnych NRD

07-02-2022

Niemiecka Republika Demokratyczna była jednym z dwóch głównych państw bloku wschodniego, które istniały po II

Dalej

Loading...